VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 

 

 

 

منتخبین دوسالانه به تفکیک شهرها


1- تهران                   14 هنرمند

2- قزوین                  11 هنرمند

3- اصفهان                10 هنرمند

4- مشهد                    7  هنرمند

5-قم                          6 هنرمند

6- تبریز                     3 هنرمند

7- گیلان                   2 هنرمند

8- اردبیل                   2 هنرمند

9- ایلام                      2 هنرمند

10-مازندران               2 هنرمند

11- شیراز                   2 هنرمند

12- اراک                  2 هنرمند

13- زاهدان                1 هنرمند

14- خوزستان            1 هنرمند

15-نیشابور                1 هنرمند

16-زنجان                  1 هنرمند

17-مرودشت             1 هنرمند

18-سبزوار                1 هنرمند

19-شهرکرد             1 هنرمند

20-کرج                  1 هنرمند


 5 مهمان حاضر 

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه اطلاع رسانی متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین می باشد.

Design By Seyed Hossein Yasrebi