اجرای زنده اساتید بین المللی خوشنویسی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، کارگاه آموزشی خوشنویسی اساتید سید صادق الحسینی و علی الحسانی از کشور عراق و اساتید عدنان الشیخ عثمان و محمد الحمود از کشور سوریه با حضور استادان کشفی، عبدالرضایی، صندوق آبادی و چیزفهم در سالن همایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.