لیست اسامی راه یافتگان به اجرای حضوری پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران

لیست اسامی  راه یافتگان به اجرای حضوری پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران

پنجشنبه 22شهریورماه   ساعت 9  الی 13

مکان: قزوین- اول خیابان سپه- مجموعه تاریخی عالی قاپو- دولتخانه صفوی

شرایط اجرای حضوری متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

بخش خط نسخ

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

زهرا شیرازی پور

2

زهرا میبدی

3

عذرا عبداله پور

4

الهام میرطلایی

5

علیرضا فلاحت پیشه

6

مصطفی رضایی

7

حمید میکانیک

8

مجید سعید کافی

 

بخش خط ثلث

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

احسان کاظمی

2

علی احسان پور

3

علی ایرانی

4

مجید داستانی

5

احمدعلی نمازی

6

احمد خوانساری

7

علیرضا فلاحت پیشه

 

بخش خط نستعلیق

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

امیر عباس نصیری یزدی

2

رامین تاج بخش

3

مجتبی شریفی

4

اصغر محمدی البرزی

5

سلیمان میری

6

مرتضی جعفری

7

علیرضا مطلبی

8

احمد احمدی حیدری(اصفهان)

9

سعید زمزیا

10

فرامرز پالیزبان

11

حمیدرضا توکلی

12

هادی سید خوانی

13

مصطفی عابدینی

14

علی خیری

15

محمدمهدی فرهنگی

16

سید حیدر موسوی

17

پیمان سادات نژاد

18

یادگار خیام

 

بخش خط شکسته نستعلیق

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

بهادر پگاه

2

امیردانش مراغی

3

ذبیح الله لولوئی مهر

4

حافظ رنجبر

5

شمسن الدین مرادی

6

یونس رضایی

7

مهدی منصوری

8

میثم صدری

9

محمود رحیمی عهد

10

فردین ولیزاده

11

گوهر همائی