برترین های بخش نستعلیق در پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران

برترین های خوشنویسی ایران در  پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران در بخش نستعلیق معرفی شدند:

رتبه اول مصطفی عابدینی از استان قزوین

رتبه دوم یادگار خیام از تهران

رتبه سوم سید حیدر موسوی از قزوین

شایسته تقدیر ها

مجتبی شریفی از اصفهان

سلیمان میری از تهران

علی خیری حبیب آبادی اصفهان

سید مرتضی جعفری مازندران

هادی سید خانی از خراسان رضوی

احمد احمدی از اصفهان

پیمان سادات نژاد از ایلام

اصغر محمدی البرز از قم

سعید زمزیا از کرمانشاه

حمید رضا توکلی از اصفهان