برترین های بخش شکسته نستعلیق در پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران

برترین های خوشنویسی ایران در  پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران در بخش شکسته نستعلیق معرفی شدند:

رتبه اول فردین ولیزاده از تهران

رتبه دوم حافظ رنجبر از کردستان

رتبه سوم شمس الدین مرادی از ایلام

شایسته تقدیرها

یونس رضایی از قزوین

امیر دانش مراغی از آذربایجان شرقی

مهدی منصوری از ایلام

محمود رحیمی عهد از تهران

ذبیح الله لولوئی مهر از استان البرز

میثم صدری از تهران

گوهر همایی از قزوین

بهادر پگاه از قزوین