برترین های بخش نسخ در پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران

برترین های بخش نسخ در پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران در قزوین معرفی شدند:

رتبه اول الهام میرطلایی از اصفهان

مجید سعید کافی از سمنان

عذرا عبد الله پور از اصفهان

شایسته تقدیرها

زهرا میبدی از قم

مصطفی رضایی از اصفهان

زهرا شیرازی پور از البرز