انتخاب صفحه

آثار برگزیده ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در سه نمایشگاه در قزوین به نمایش عموم و علاقه‌مندان در‌می‌آید، لیست نمایشگاه‌های ششمین دوسالانه خوشنویسی ملی ایران به شرح زیر می‌باشد.

نمایشگاه آثار رقابتی ششمین دوسالانه خوشنویسی در مجموعه دولتخانه صفوی واقع در مجموعه دولتخانه صفوی در ابتدای خیابان سپه

نمایشگاه آثار استاید و بخش بانوان ششمین دوسالانه خوشنویسی در فرهنگسرای بانو واقع در چهارراه هشت بهشت

نمایشگاه نقاشیخط ششمین دوسالانه خوشنویسی در نگارخانه استاد محصص واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد قزوین در چهارراه غیاث آباد