با استعانت از پروردگار هنرآفرین مرحله اول داوری هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران انجام یافته، اسامی راه یافتگان بدین شرح اعلام میگردد.

اسامی راه‌یافتگان به بخش بانوان

اسامی راه‌یافتگان به بخش شکسته نستعلیق

اسامی راه‌یافتگان به بخش نستعلیق

اسامی راه‌یافتگان به بخش نسخ

اسامی راه‌یافتگان به بخش ثلث