ضمن عرض تبریک به کلیه راه‌یافتگان به هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران، به اطلاع می‌‌رساند جهت تحویل اصل آثار خود به دبیرخانه دوسالانه به دو طریق ارسال از طریق پست یا تحویل حضوری اقدام نمایند. لازم به ذکر است فرم مشخصات حتما می‌بایست چاپ گردد و پشت آثار ارسالی الصاق گردد.

دانلود فرم مشخصات جهت الصاق پشت اثر

نشانی دبیرخانه: قزوین، میدان میرعماد حسنی قزوینی، مجتمع هنری سینمایی ارشاد، دفتر انجمن خوشنویسان قزوین