انجمن خوشنویسان ایران به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی ، همزمان با برگزاری دوسالانه ملی خوشنویسی ایران، گفتگوی زنده اینستاگرامی با استاد یداله کابلی خوانساری در روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۲۲ برگزار می کند.