سعادت حضور شما بزرگان در مراسم اهدای جوایز هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران مایه مباهات ما در راستای تقویت هنر آرمانگرا و اصیل ایرانی اسلامی خواهد بود