حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هیئت داوران گرایش های مختلف هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران را معرفی کرد

داوران بخش نستعلیق هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران استاد غلامحسین امیرخانی، استاد علی شیرازی، استاد علی اشرف صندوق آبادی، استاد امیر احمد فلسفی، استاد احمد پیله چی قزوینی،استاد رضا زدوار و استاد میرحیدر موسوی خواهند بود.

براتی دبیر هفتمین دوسالانه عنوان داشت: بخش شکسته نستعلیق هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران را استاد محمد حسین عطارچیان، استادیدالله کابلی، استاد مجتبی ملک‌زاده، استاد علی اکبر رضوانی و استاد بهادر پگاه داوری خواهند کرد.
این مقام مسئول گفت : استاد احمد عبدالرضایی، استاد ایرج نعیمایی، استاد علی رضائیان بخش ثلث را داوری خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: بخش نسخ این دوسالانه نیز توسط استاد رضا بنی رضی، استاد محمدعلی قربانی و استاد ابوالفضل خزائی داوری خواهد شد.
هفتمین دوسالانه خوشنویسی ایران در دی‌ماه سال جاری در قزوین برگزار می شود.