انتخاب صفحه

دومین جلسه مسئولین کمیته های دوسالانه خوشنویسی ایران درتاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ با حضور معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین در راستای برنامه ریزی کمیته ها تشکیل شد