انتخاب صفحه

ششمین جلسه مسئولین کمیته های ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی، در روز سه شنبه سی ام شهریورماه برگزار گردید.
در این نشست برنامه های مرتبط با بحث داوری و چگونگی برگزاری نمایشگاه و امور مرتبط با اختتامیه دوسالانه، مورد بررسی قرار گرفت.