انتخاب صفحه

اجرای حضوری نویسی ششمین دوسالانه خوشنویسی، در روز یکشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰
از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در شعب مراکز استان در سراسر کشور، بصورت همزمان و هماهنگ برگزار گردید.
کادر اجرایی ششمین دوسالانه خوشنویسی از همکاری شعب مراکز استان در برگزاری دقیق و شایسته ی این برنامه، تشکر و قدردانی نموده و برای کلیه عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.