انتخاب صفحه

مرحله داوری ششمین دوره دوسالانه ملی خوشنویسی ایران به پایان رسید. نتایج راه یافتگان به نمایشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد