انتخاب صفحه

نمایشگاه ششمین دوسالانه خوشنویسی ایران از تاریخ ۲۲ مهرماه لغایت ۳۰ مهرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در عمارت عالی قاپو ، دولتخانه صفوی واقع در خیابان سپه قزوین، آماده برای بازدید کلیه علاقمندان میباشد.